Vilket Bristav-nummer har ?

Stjärnmäklarens Bristav-nummer är

3

Stjärnmäklaren
var med i avsnittet 12
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Stjärnmäklarens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym