Vilket Bristav-nummer har ?

Stjärnmäklarens Bristav-nummer är

3

Stjärnmäklaren
var med i avsnittet 12
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet Special 5
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Stjärnmäklarens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym