Vilket Bristav-nummer har ?

Stjärnmäklarens Bristav-nummer är

3

Stjärnmäklaren
var med i avsnittet 12
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 6
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Stjärnmäklarens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym