Vilket Bristav-nummer har ?

David Batras Bristav-nummer är

1

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Batras poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet