Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Hedströms Bristav-nummer är

3

Sofia Hedström
var med i avsnittet Avsnitt 28
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 3
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Sofia Hedströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym