Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Antonssons Bristav-nummer är

3

Sofia Antonsson
var med i avsnittet 62
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sofia Antonssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym