Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Leifbys Bristav-nummer är

1

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marcus Leifbys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet