Vilket Bristav-nummer har ?

Sjoerd De Jongs Bristav-nummer är

4

Sjoerd De Jong
var med i avsnittet 5
i podden Den fjärde väggen med
Nor Aneer

Nor Aneer
var med i avsnittet 11
i podden Den fjärde väggen med
Eira Ekre

Eira Ekre
var med i avsnittet 95
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Sjoerd De Jongs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym