Vilket Bristav-nummer har ?

Eira Ekres Bristav-nummer är

2

Eira Ekre
var med i avsnittet 95
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Eira Ekres poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym