Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Hallstans Bristav-nummer är

1

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Johan Hallstans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet