Vilket Bristav-nummer har ?

Siavosh Derakhtis Bristav-nummer är

3

Siavosh Derakhti
var med i avsnittet Avsnitt 36
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 298
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Siavosh Derakhtis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym