Vilket Bristav-nummer har ?

Malin Aronssons Bristav-nummer är

2

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 60
i podden Dagens Människa med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 175
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Malin Aronssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym