Vilket Bristav-nummer har ?

Shervin Razanis Bristav-nummer är

3

Shervin Razani
var med i avsnittet 65
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 84
i podden Businesspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Shervin Razanis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym