Vilket Bristav-nummer har ?

Sarah Riedels Bristav-nummer är

3

Sarah Riedel
var med i avsnittet 1
i podden Ligga med Brodrej med
Gunilla Brodrej

Gunilla Brodrej
var med i avsnittet 7
i podden Ligga med Brodrej med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sarah Riedels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym