Vilket Bristav-nummer har ?

Gunilla Brodrejs Bristav-nummer är

2

Gunilla Brodrej
var med i avsnittet 7
i podden Ligga med Brodrej med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gunilla Brodrejs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym