Vilket Bristav-nummer har ?

Samir Badrans Bristav-nummer är

3

Samir Badran
var med i avsnittet 107
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 213
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Samir Badrans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet