Vilket Bristav-nummer har ?

Samer Al Moubayeds Bristav-nummer är

3

Samer Al Moubayed
var med i avsnittet Robotar och AI
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Samer Al Moubayeds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym