Vilket Bristav-nummer har ?

Rodney Da Silvas Bristav-nummer är

3

Rodney Da Silva
var med i avsnittet 37
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 56
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Rodney Da Silvas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet