Vilket Bristav-nummer har ?

Rodney Da Silvas Bristav-nummer är

3

Rodney Da Silva
var med i avsnittet 37
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 75
i podden Nemo Möter En Vän med
Adam Alsing

Adam Alsing
var med i avsnittet 176
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rodney Da Silvas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym