Vilket Bristav-nummer har ?

Nemo Hedéns Bristav-nummer är

2

Nemo Hedén
var med i avsnittet 77
i podden Nemo Möter En Vän med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 5: Petter, Anna och Hasse
i podden Fantasipanelen med
Petter Bristav

Se Nemo Hedéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym