Vilket Bristav-nummer har ?

Robert Wells Bristav-nummer är

3

Robert Wells
var med i avsnittet 176
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 221
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Robert Wells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet