Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Sjöbergs Bristav-nummer är

3

Rickard Sjöberg
var med i avsnittet Avsnitt 28
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 286
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rickard Sjöbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym