Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Sjöbergs Bristav-nummer är

3

Rickard Sjöberg
var med i avsnittet Avsnitt 28
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rickard Sjöbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet