Vilket Bristav-nummer har ?

Nisse Hallbergs Bristav-nummer är

1

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 191
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nisse Hallbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym