Vilket Bristav-nummer har ?

Richard Ulfsäters Bristav-nummer är

4

Richard Ulfsäter
var med i avsnittet Ulfsäter
i podden Stocks och Wilson har en pod med
Alexander Stocks

Alexander Stocks
var med i avsnittet Avsnitt 49
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Richard Ulfsäters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym