Vilket Bristav-nummer har ?

Rennie Mirros Bristav-nummer är

3

Rennie Mirro
var med i avsnittet 81
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 221
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rennie Mirros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet