Vilket Bristav-nummer har ?

Poolhall Richards Bristav-nummer är

3

Poolhall Richard
var med i avsnittet #29
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #32
i podden DJ 50 Spänn med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Poolhall Richards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet