Vilket Bristav-nummer har ?

Andres Lokkos Bristav-nummer är

1

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Andres Lokkos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet