Vilket Bristav-nummer har ?

Tommie Jönssons Bristav-nummer är

2

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #51
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Tommie Jönssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet