Vilket Bristav-nummer har ?

Pontus Bloms Bristav-nummer är

3

Pontus Blom
var med i avsnittet #97: Special
i podden Våran Podcast med
Alexander Larsson

Alexander Larsson
var med i avsnittet #86: Paul Diamond. Amused CC Special
i podden Våran Podcast med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pontus Bloms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym