Vilket Bristav-nummer har ?

Anton Erikssons Bristav-nummer är

2

Anton Eriksson
var med i avsnittet #159: Skämskudden 2015! Del 2
i podden Våran Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Anton Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym