Vilket Bristav-nummer har ?

Jakob Öqvists Bristav-nummer är

1

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jakob Öqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet