Vilket Bristav-nummer har ?

Petra Brylanders Bristav-nummer är

3

Petra Brylander
var med i avsnittet Om institutionsteatern
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 104
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Petra Brylanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet