Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Sundes Bristav-nummer är

3

Peter Sunde
var med i avsnittet Peter Sunde
i podden Studentaftonpodden med
Hanna Fahl

Hanna Fahl
var med i avsnittet avsnitt 14
i podden Fahl i samtal med
Nanna Johansson

Nanna Johansson
var med i avsnittet 64
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Sundes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym