Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Fahls Bristav-nummer är

2

Hanna Fahl
var med i avsnittet avsnitt 11
i podden Fahl i samtal med
Erik Niva

Erik Niva
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hanna Fahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet