Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Fahls Bristav-nummer är

2

Hanna Fahl
var med i avsnittet 49
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Hanna Fahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym