Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Fahls Bristav-nummer är

2

Hanna Fahl
var med i avsnittet avsnitt 7
i podden Fahl i samtal med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 197
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hanna Fahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet