Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Jarlsmarks Bristav-nummer är

3

Peter Jarlsmark
var med i avsnittet Janne Schaffer
i podden Grunden Media Podcast med
Carl-Magnus Eriksson

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet Alex Schulman
i podden Grunden Media Podcast med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Jarlsmarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym