Vilket Bristav-nummer har ?

Carl-Magnus Erikssons Bristav-nummer är

2

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet Alex Schulman
i podden Grunden Media Podcast med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carl-Magnus Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym