Vilket Bristav-nummer har ?

Pernilla Anderssons Bristav-nummer är

3

Pernilla Andersson
var med i avsnittet 144
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pernilla Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym