Vilket Bristav-nummer har ?

Per Mossebys Bristav-nummer är

5

Per Mosseby
var med i avsnittet #2
i podden Örat Mot Rälsen med
Kristofer Klerfalk

Kristofer Klerfalk
var med i avsnittet #6
i podden Örat Mot Rälsen med
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström
var med i avsnittet 92
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per Mossebys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet