Vilket Bristav-nummer har ?

Karina Tellinger McNeils Bristav-nummer är

4

Karina Tellinger McNeil
var med i avsnittet #6
i podden Örat Mot Rälsen med
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström
var med i avsnittet 92
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karina Tellinger McNeils poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym