Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Frändéns Bristav-nummer är

1

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Frändéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet