Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Grimlunds Bristav-nummer är

3

Patrick Grimlund
var med i avsnittet 25
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 198
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrick Grimlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet