Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Grimlunds Bristav-nummer är

3

Patrick Grimlund
var med i avsnittet 25
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 20
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrick Grimlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym