Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Bejas Bristav-nummer är

4

Patrick Beja
var med i avsnittet 15
i podden Digitalsamtal med
Carl Heath

Carl Heath
var med i avsnittet Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 20
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Patrick Bejas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym