Vilket Bristav-nummer har ?

Olle Aronssons Bristav-nummer är

3

Olle Aronsson
var med i avsnittet #30
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 84
i podden Businesspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Olle Aronssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym