Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Selméns Bristav-nummer är

3

Ola Selmén
var med i avsnittet 5
i podden Podografen med
Cornelius Löfmark

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 12
i podden Podografen med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 124
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ola Selméns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym