Vilket Bristav-nummer har ?

Jonatan Unges Bristav-nummer är

1

Jonatan Unge
var med i avsnittet 78
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonatan Unges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet