Vilket Bristav-nummer har ?

Cornelius Löfmarks Bristav-nummer är

2

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 12
i podden Podografen med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 124
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cornelius Löfmarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet