Vilket Bristav-nummer har ?

Nicolai Dungers Bristav-nummer är

3

Nicolai Dunger
var med i avsnittet #66
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Nicolai Dungers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet