Vilket Bristav-nummer har ?

Nille af Ekenstams Bristav-nummer är

1

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Nille af Ekenstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet