Vilket Bristav-nummer har ?

Nicklas Anderssons Bristav-nummer är

4

Nicklas Andersson
var med i avsnittet 21
i podden Prata Pengar med
Philip Scholtzé

Philip Scholtzé
var med i avsnittet 57
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nicklas Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym