Vilket Bristav-nummer har ?

Moon-Suck Songs Bristav-nummer är

3

Moon-Suck Song
var med i avsnittet Sälja på nätet
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 67
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Moon-Suck Songs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet