Vilket Bristav-nummer har ?

Moon-Suck Songs Bristav-nummer är

3

Moon-Suck Song
var med i avsnittet Sälja på nätet
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet Avsnitt 1
i podden Kjell och Klortanten med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet - 11 januari 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Moon-Suck Songs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym