Vilket Bristav-nummer har ?

Mons Kallentofts Bristav-nummer är

3

Mons Kallentoft
var med i avsnittet 62
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 199
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mons Kallentofts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym