Vilket Bristav-nummer har ?

Mikael Säkers Bristav-nummer är

4

Mikael Säker
var med i avsnittet 3
i podden Den fjärde väggen med
Nor Aneer

Nor Aneer
var med i avsnittet 11
i podden Den fjärde väggen med
Eira Ekre

Eira Ekre
var med i avsnittet 95
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Mikael Säkers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym