Vilket Bristav-nummer har ?

Michel Lundells Bristav-nummer är

4

Michel Lundell
var med i avsnittet 58
i podden 4Health med Anna Sparre med
Anna Sparre

Anna Sparre
var med i avsnittet 97
i podden 4Health med Anna Sparre med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 18. Psykoanalys
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 342: Ingen gäst
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michel Lundells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet